TEXT (Det är betydligt..)

Texten nedan är tagen ur ”Visdomens kärna”, Dalai Lama.