Månadens upplevelse (mars 2018)

Månadens upplevelse i ord och bild blev Hjo: trästad, medeltida, charmiga hus, konst, naturreservat, hamn, tidigare kurort, vacker park, kultur.

Trevlig helg.