Konst (Egen konst)

Precis påbörjad större målning. Jag är med i en grupp och målar. Bra att få inspiration av varandra:)