KONST (försäljn.)

 

 

 

”Saftkanna” akryl , (utställningskonst efter 1 april 2018)